vasilakos christmas  bronx delivey2

  topiki agora teva4 

 

 

ΑΡΘΡΑ
Typography

Κούτσικος Βασ. Νικόλαος και Χαλίλης Βάι. Κων/νος

Μετά από δύο μήνες θητείας στο νεοεκλεγμένο Συμβούλιο Κοινότητας του χωριού μας ως σύμβουλοι του συνδυασμού «Οξυά, Χωριό με μέλλον», θεωρούμε χρήσιμο να πραγματοποιήσουμε την πρώτη ενημέρωση των συγχωριανών μας για τις μέχρι τώρα δικές μας πρωτοβουλίες σε θέματα που αφορούν το χωριό μας, ενέργεια την οποία σκοπεύουμε να επαναλαμβάνουμε κάθε φορά που κρίνουμε πως απαιτείται.

Ήδη, με την έναρξη της θητείας του νέου Συμβουλίου της Κοινότητας Οξυάς δηλώσαμε την πρόθεσή μας για συνεργασία προς όφελος του χωριού μας. Μια συνεργασία, ωστόσο, που θεωρούμε απαραίτητο πως πρέπει να βασίζεται στον αλληλοσεβασμό και στην αλληλοκατανόηση μεταξύ των μελών του Συμβουλίου, τηρουμένων και όσων οι νόμοι ορίζουν.

Στις δύο, λοιπόν, συνεδριάσεις του Συμβουλίου, που μέχρι σήμερα πραγματοποιήθηκαν, παρατηρήσαμε :
- να προσκαλούμαστε με μόνη την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στο κινητό μας τηλέφωνο (SMS),
- τα προς συζήτηση θέματα αναφέρονταν εντελώς συνοπτικά και επιγραμματικά, χωρίς να προηγηθεί καμία άλλη προηγούμενη ενημέρωσή μας,
- δε μας παρασχέθηκε κανένα άλλο διευκρινιστικό στοιχείο για το ακριβές περιεχόμενο των προς συζήτηση θεμάτων, ώστε να διευκολυνθεί ο σχηματισμός πλήρους και αντικειμενικής κρίσης και παροχή αντίστοιχης ψήφου, προς εξυπηρέτηση, όπως και ο νόμος ορίζει, του συμφέροντος του συνόλου των κατοίκων της κοινότητας.
- Πολλά θέματα εισήχθησαν στο Συμβούλιο είτε με τη γενική και αόριστη ονομασία «αιτήσεις δημοτών» είτε και συγκεκαλυμμένα πίσω απ’ αυτή, χωρίς οι ίδιοι να γνωρίζουμε από πριν για ποιο ακριβώς ζήτημα συνεδριάζουμε.
- Τα πρακτικά των συνεδριάσεων δε δημοσιοποιούνται και ούτε τηρούνται όπως ο νόμος προβλέπει (π.χ. χρήση μαγνητοφωνικών συσκευών, κ.λ.π.), γεγονός που δε θα μας απασχολούσε ιδιαίτερα, αν δε διαπιστώναμε αφενός την αναντιστοιχία μεταξύ πραγματικών αποφάσεων και αντίστοιχων στα πρακτικά καταχωρήσεων αφετέρου την άρνηση να μας χορηγούνται αντίγραφα των τηρούμενων πρόχειρων πρακτικών της συνεδρίασης, όπως από το νόμο δικαιούμαστε.

Όλα τα παραπάνω, που θεωρούμε ότι αποτελούν θεμέλια της εύρυθμης λειτουργίας του Συμβουλίου και της μεταξύ των μελών του συνεργασίας, θέσαμε με σχετική αίτησή μας στον πρόεδρο του Συμβουλίου της Κοινότητας, μαζί και με τις δικές μας προτάσεις και αναμένουμε τις αντίστοιχες απαντήσεις.

Πέρα από τα παραπάνω, με τη συνεργασία και τη συμβολή και του συγχωριανού μας, εκλεγμένου με το συνδυασμό της Ενωτικής Πρωτοβουλίας, δημοτικού συμβούλου Γεωργίου Δ. Καραβίδα, αντιπροέδρου του δημοτικού συμβουλίου, επισκεφθήκαμε από κοινού το Δήμαρχο Μουζακίου, τον προϊστάμενο των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου καθώς και της ΔΕΥΑΜ, από τους οποίους ζητήσαμε και, με ιδιαίτερη προθυμία, ενημερωθήκαμε (προφορικά και αναμένεται και εγγράφως) για τα ήδη δρομολογημένα στο χωριό της Οξυάς έργα, τις υφιστάμενες αντίστοιχες μελέτες, την κατάσταση και τις προοπτικές για το δίκτυο ύδρευσης, κ.λ.π..

Με βάση, λοιπόν, τη συγκεκριμένη ενημέρωση συντάξαμε και καταθέσαμε για ψηφοφορία στην αντίστοιχη συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Οξυάς προτάσεις για το «Τεχνικό πρόγραμμα 2020», με γνώμονα όχι τη διασπάθιση των εσόδων του χωριού μας σε τυχαίες και αποσπασματικές επεμβάσεις και στο βωμό προσωπικών εξυπηρετήσεων (όπως, π.χ., οι γενικές και αόριστες εξαγγελίες τύπου «υποδομές Οξυάς») αλλά την αξιοποίηση με απόλυτη διαφάνεια και μετά από ανίστοιχο σχεδιασμό του κάθε ευρώ, προς όφελος όλων των οικισμών του χωριού και τη βελτίωση, σταδιακά, των συνθηκών διαβίωσης όλων των Οξυωτών.

Έτσι, αφού λάβαμε υπόψη και τα ήδη δρομολογημένα στο χωριό μας έργα (όπως π.χ. τσιμεντοστρώσεις σε τμήματα των δρόμων Αγία Τριάδα προς Μεγάλη Βρύση, προς οικισμό Δάφνη, Πλατάνια προς Παλαιοχώρι, Άγιος Γεώργιος προς Άγιο Δημήτριο, Αγία Βαρβάρα προς Παλιάμπελα, θέσεις «Πάτας» και «Σωτηρίου» στον οικισμό Πλατάνια, εργασίες στο Κοινοτικό Γραφείο, τοιχίο αντιστήριξης στη θέση Άγιος Δημήτριος, συνέχιση έργων πλατείας, ιρλανδικές στα ρέματα «Τσιλιγκέϊκα» και «Κορψιά», τις έτοιμες μελέτες για ασφαλτόστρωση του δρόμου «Βαένια - Παλαιοχώρι – Οξυά», καθώς και του δρόμου Οξυά – Ζαμανάτικο – Σκαμνάκια – Μεγάλη Βρύση - Γουρνόλακα – μοναστήρι Αγίας Τριάδας», τμήμα του οποίου εντάχθηκε ήδη σε πρόγραμμα χρηματοδότησης, κ.λ.π.), προτείναμε το χρηματικό ποσό των 30.237 ευρώ, που με προηγούμενες αποφάσεις του Τοπικού Συμβουλίου Οξυάς είχε διατεθεί για την ασφαλτόστρωση του δρόμου από κέντρο Χωριού (θέση «Αυλή») προς Αγία Βαρβάρα και σήμερα δεν αναγκαιεί για το συγκεκριμένο σκοπό (η ασφαλτόστρωση του τμήματος αυτού έχει ενταχθεί σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα), μαζί με τα χρηματικά ποσά των 9.360 ευρώ και 12. 183 ευρώ, που με προηγούμενες αποφάσεις του Τοπικού Συμβουλίου Οξυάς προορίζονται για τη γενική και αόριστη χρήση «υποδομές Οξυάς» καθώς και το μεγαλύτερο μέρος από τη ΣΑΤΑ και τα τακτικά έσοδα έτους 2020, να αξιοποιηθούν ως εξής :
- Ασφαλτόστρωση του δρόμου μοναστήρι προς Μεσοράχη ή τμήματος αυτού.
- Χαλικοστρώσεις σε τμήματα των δρόμων Γουρνόλακα προς Μεγάλη Βρύση, Αγία Τριάδα προς Σούλα, Γέφυρα Βαένια προς Παλαιοχώρι, «Ουγκλάβια προς Κούρα», με προμήθεια υλικού «τρία άλφα» και τη χρήση των μηχανημάτων του Δήμου, τα οποία παράλληλα να εκτελέσουν και τις αναγκαίες εργασίες απομάκρυνσης των βρόχινων υδάτων από το οδόστρωμα.
- Βελτίωση βατότητας για πρόσβαση σε όλα, ανεξαιρέτως, τα σημεία στα οποία αναπτύσσονται ήδη κτηνοτροφικές δραστηριότητες από Οξυώτες (οικισμοί και τοποθεσίες Πλατάνια, Κούρα, Καράβα, κ.λ.π.).
Τα ακριβή σημεία των παρεμβάσεων – επεμβάσεων για τις προτεινόμενες χαλικοστρώσεις και βελτιώσεις της βατότητας του οδικού δικτύου ν’ αποφασιστούν μετά από συνεννόηση με τους εμπλεκόμενους κατοίκους και τη συνεργασία της αρμόδιας τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου σε θέματα αρμοδιότητάς της, προκειμένου και οι ανωτέρω διαθέσιμοι πόροι να αξιοποιηθούν και να διατεθούν κατά τον καταλληλότερο δυνατό τρόπο.

Οι παραπάνω προτάσεις μας, ωστόσο, δεν εγκρίθηκαν από την πλειοψηφία του Συμβουλίου, αλλά εκείνο που μας λυπεί και μας προβληματίζει περισσότερο είναι ότι, με βάση τις αποφάσεις που από την πλειοψηφία λήφθηκαν, τα έσοδα του χωριού μας, τόσο μελλοντικά όσο και προηγούμενων ετών, δεν πρόκειται να αξιοποιηθούν προς όφελος των προοπτικών του χωριού μας και του συνόλου των κατοίκων του, αλλά γι’ ακόμα μία φορά θα θυσιαστούν στο βωμό πρακτικών για αποσπασματικές επεμβάσεις και «προσωπικές εξυπηρετήσεις».

Πέρα από τις προαναφερόμενες προτάσεις μας, καθοριστικές θεωρούμε και τις προτάσεις που καταθέσαμε για την αντιμετώπιση των προβλημάτων ύδρευσης όλων των οικισμών του χωριού μας, με σημαντικότερες αυτές για :
- επίσπευση των εργασιών εκτέλεσης του έργου τοποθέτησης νέου αγωγού ύδρευσης του κεντρικού και άλλων οικισμών της δυτικής πλευράς του χωριού μας από τις πηγές της Καράβας καθώς και
- για αξιοποίηση της πηγής «Μάτι» προς υδροδότηση των οικισμών της ανατολικής πλευράς του χωριού,
Για τις προτάσεις αυτές ζητήσαμε να συζητηθούν στο επόμενο Συμβούλιο της Κοινότητας.

Ακόμα, σημαντική θεωρούμε και την αίτησή μας προς το Συμβούλιο σχετικά με περσινή επιστολή του προέδρου της Οξυάς προς το Δήμο Μουζακίου, με την οποία, σε αντίθεση με σχετική απόφαση του τότε Τοπικού Συμβουλίου, που ανέβαλε συζήτηση αιτήματος σχετικού με την κατασκευή στο χωριό μας συνοδού έργου αιολικού πάρκου της εταιρίας «ΔΕΗ – Ανανεώσιμες», αυτός, χωρίς άλλη ενημέρωση του Τοπικού Συμβουλίου, εξέφρασε την πρόθεσή του να «συνεργαστεί» έναντι πενιχρών «αντισταθμιστικών» (ασφαλτόστρωση κοινοτικού δρόμου μήκους δύο χιλιομέτρων και χρηματική ενίσχυση της κοινότητας ύψους 5.000 ευρώ ετησίως), δίνοντας, έτσι, τη δυνατότητα να εξελιχθεί η διαδικασία αδειοδότησης του προαναφερόμενου έργου στην πλάτη και πάλι των Οξυωτών, μεγάλη μερίδα των οποίων αντιδρά ανοιχτά, πλέον, στην κατασκευή του.

Τέλος, με τις ανωτέρω πρωτοβουλίες και αιτήσεις μας, τις απαντήσεις επί των οποίων αναμένουμε, τονίσαμε γι’ ακόμα μία φορά την πάγια θέση μας για καθιέρωση στο χωριό μας της προβλεπόμενης και από το νόμο Συνέλευσης των Κατοίκων (λαϊκή συνέλευση), για την οποία εκτιμούμε πως θα είναι η αρχή αλλά και η αφορμή για την επίλυση πολλών από τα προβλήματά μας. Εμείς θα συνεχίσουμε την προσπάθεια τόσο για εποικοδομητική αντιπολίτευση, όταν και όπου χρειάζεται, όσο και με προτάσεις προς όφελος του συνόλου του χωριού μας, ευχαρίστως δε να συζητούμε γι’ αυτά με κάθε συγχωριανό μας, που τυχόν το επιθυμεί.
Για το συνδυασμό «ΟΞΥΑ, ΧΩΡΙΟ ΜΕ ΜΕΛΛΟΝ»
Τα εκλεγμένα μέλη του Συμβουλίου Κοινότητας Οξυάς :

Κούτσικος Βασ. Νικόλαος και Χαλίλης Βάι. Κων/νος

e-max.it: your social media marketing partner

mbgif2

  joinbanner2

bronx delivey1

 

 

 

!-- Go to www.addthis.com/dashboard to customize your tools -->