lux1   karditsapress 4 vasilakos 01 

 ix6 pilatos orizontia .png

 

 

 

ΑΡΘΡΑ
Typography

Τουριστικό προϊόν σκέψεις και προτάσεις αναβάθμισης του και ο ρόλος του ως μοχλού ώθησης της τοπικής οικονομίας !

 

Κεφάλαιο 1ο

 bitsios theodoros Η πανδημία που ενέσκηψε το 2020 με τη διάδοση του Κορονωιου έχει προκαλέσει- πέρα από τα ανθρωπινά θύματα -  οικονομικές αναταραχές μεγάλης έντασης και έκτασης σε όλο τον κόσμο όπως και στη χώρα μας . Ο νομός μας βαριά χτυπημένος από τις συνέπειες της πανδημίας βρέθηκε και στο μάτι  του Κυκλώνα «Ιανού» με τις γνωστές σε όλους μας καταστροφικές συνέπειες  για την τοπική οικονομία . Η επομένη μέρα της κρίσης δεν είναι ένα απώτατο η έστω απώτερο μέλλον .Είναι ήδη εδώ ,δύσκολες σταθμίσεις με αναγκαστική ανάληψη διαχείρισης καταστάσεων με βαρύ ηθικό ,οικονομικό και πολίτικο φορτίο .Κάθε δυνατότητα πρέπει  να μετατραπεί σε προοπτική και κάθε ευκαιρία σε αποτέλεσμα.  Κομβικό σημείο στην προσέγγιση  αυτή   είναι  και η βιώσιμη αναβάθμιση του τουρισμού και των συσχετιζόμενων κλάδων (περιλαμβανομένης της δημιουργικής βιομηχανίας), δηλαδή η μετακίνηση των επιχειρήσεων σε δραστηριότητες και αγορές οι οποίες είναι περισσότερο κερδοφόρες, μεγαλύτερης έντασης δεξιοτήτων και τεχνολογίας και αναπτύσσονται σε αρμονία με το φυσικό και πολιτισμικό περιβάλλον.
 Αλυσίδα αξίας της βιομηχανίας της Εμπειρίας
    Η στρατηγική της αναβάθμισης θέτει τις εξής προτεραιότητες:
Διεύρυνση της αλυσίδας αξίας: Επιδιώκεται η προσέλκυση περισσότερων δραστηριοτήτων στην αλυσίδα αξίας της βιομηχανίας της εμπειρίας με την ανάπτυξη των διασυνδέσεων του τουρισμού με την αγροτική οικονομία και τη μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων, την αξιοποίηση του πολιτισμού και τη διασύνδεση των επιχειρήσεων πολιτιστικών προϊόντων με τον τουρισμό, τον προσανατολισμό της τοπικής βιοτεχνίας στην παραγωγή προϊόντων που αξιοποιούνται από τις τουριστικές επιχειρήσεις (π.χ. εξοπλισμός) ή την παραγωγή προϊόντων για τους τουρίστες (κοσμήματα, χειροτεχνήματα κ.λπ.)

Διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος

  Διαφοροποίηση από το μοντέλο «Βουνό και Χιόνι» και το «μαζικό τουρισμό» αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρει ο φυσικός, γαστρονομικός και πολιτισμικός πλούτος του Δήμου μας . Η σημαντική διαφοροποίηση της υλικής και άυλης “περιουσίας” (assets) Δημοτικών Διαμερισμάτων  δίνει τη δυνατότητα αφενός της ανάδειξης μια μοναδικής ταυτότητας για κάθε Δ.Δ., και αφετέρου της ανάπτυξης ενός μοναδικού μείγματος νέων ή ανανεωμένων τουριστικών προϊόντων που ενδεικτικά περιλαμβάνουν: φυσιολατρικό/ οικολογικό τουρισμό, πολιτιστικό/ καλλιτεχνικό τουρισμό και θρησκευτικό τουρισμό, συνεδριακό τουρισμός, μαθητικό, τουρισμό «city breaks» (π.χ. Κέρκυρα-Ρόδος), αλλά και άλλες μορφές όπως ο ο γαστρονομικός που αναφέρονται στους άλλους άξονες, ή ο ιατρικός σε μεσοπρόθεσμη βάση .

 

 

Αναβάθμιση των καταλυμάτων σε ανώτερο επίπεδο υπηρεσιών

 Η αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών από τα καταλύματα (ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια) σχετίζεται τόσο με την αναβάθμιση των καταλυμάτων και την άνοδό τους σε μεγαλύτερη κατηγορία (αστέρια ή κλειδιά) όσο και με την απόκτηση σημάτων ποιότητας π.χ. τοπικό σήμα ποιότητας, eco-labels κλπ.
Χρήση ΤΠΕ και καθαρών τεχνολογιών

 Η χρήση των ΠΕ επιτρέπει την αύξηση της παραγωγικότητας, την ταχύτερη προώθηση των υπηρεσιών, την απεξάρτηση από τους ενδιάμεσους (tours operators και γραφεία ταξιδιών) και την άμεση διαχείριση των κρατήσεων. Επίσης η υιοθέτηση καθαρών τεχνολογιών και τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας επιτρέπει τη μείωση του κόστους, την μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον και τη δημιουργία φύλαξη προς το περιβάλλον εικόνας η οποία στη συνεχεία μπορεί να αποτελέσει το μηχανισμό για την είσοδο σε αγορές οικολογικά ευαίσθητων τουριστών.
Στην εφαρμογή τους, τα παραπάνω μπορούν να συνδυαστούν και να αλληλοϋποστηριχθούν. Για παράδειγμα η διαφοροποίηση του προϊόντος μπορεί να συνδυαστεί με την διεύρυνση της αλυσίδας του τουρισμού όπως συμβαίνει στον γαστρονομικό τουρισμό, ή στον καλλιτεχνικό τουρισμό. Επίσης η διαφοροποίηση με την ανάδειξη του οικοτουρισμού ή του φυσιολατρικού τουρισμού μπορεί να υποστηριχθεί με την προώθηση πράσινων τεχνολογιών.

 Διεύρυνση της αλυσίδας αξίας με την προώθηση διασυνδέσεων
Η αλυσίδα αξίας του τουρισμού διασταυρώνεται με τις αλυσίδες αξίας μεγάλου αριθμού κλάδων. Η αξιοποίηση των συνεργιών τροφοδοτεί την ανάπτυξη όχι μόνο του τουρισμού αλλά και των συνεργαζόμενων κλάδων. Η ανάπτυξη της συνεργασίας είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για αναδυόμενες δραστηριότητες οι οποίες είτε άρχισαν να αναπτύσσονται εξαιτίας του τουρισμού είτε η διασύνδεση τους με τον τουρισμό μπορεί να δημιουργήσει την αναγκαία αρχική αγορά για την καθιέρωσή τους.
 Ανάπτυξη συνεργατικών μοντέλων δράσης

Με την προτεινόμενη δράση επιχειρείται: η προώθηση συνεργασιών με στόχο την ενδυνάμωση των διασυνδέσεων και της συνεργασίας πάνω στην αλυσίδα αξίας . Ειδικότερα, πρόκειται για δίκτυα «κάθετα» (τουριστικός τομέας-περιβάλλον -πολιτισμός-αγροδιατροφή) & «οριζόντια» (π.χ. πιστοποιημένες τουριστικές επιχειρήσεις, ή τουριστικές επιχειρήσεις οικολογικού και γενικά θεματικού τουρισμού)
Ειδικότερα, ενισχύονται: η δημιουργία δικτύων ΜΜΕ και φορέων (π.χ. δίκτυο eco-τουριστικών επιχειρήσεων – μουσείων φύσης & ΦΔ οικοσυστημάτων – τοπικών βιοτεχνιών/παραγωγών, δίκτυα eco-label ξενοδοχείων & εστιατορίων, τουριστικών πρακτορείων – πολιτιστικών φορέων- επαγγελματικές ενώσεις / ΜΜΕ κλπ) για την ανάπτυξη κοινών υπηρεσιών και υποδομών μικρής κλίμακας (συμβουλευτικές υπηρεσίες, προβολή και προώθηση, κοινές υποστηρικτικές ενέργειες κλπ) η ενθάρρυνση επιχειρηματικών συνεργασιών ανάμεσα στον τουριστικό και αγροδιατροφικό & μεταποιητικό τομέα και σύναψη μνημονίων συνεργασίας για την απορρόφηση συμφωνημένων ποσοτήτων (ιδιαίτερα) τοπικών προϊόντων ή ανάμεσα στον τουριστικό και δημιουργικό τομέα κλπ

Συνεχίζεται .
 

e-max.it: your social media marketing partner

ix7

mbgif2

  joinbanner2

pilatos plagia.png

bronx delivey1

 

 

 

!-- Go to www.addthis.com/dashboard to customize your tools -->