ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Typography

Σε ειδική και τακτική συνεδρίαση προσέρχεται το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα την Τρίτη, 17/12/2019 και ώρα 15:00 και 16:00 αντίστοιχα


Ειδική συνεδρίαση και ώρα 15:00 με θέμα ημερήσιας διάταξης το παρακάτω:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του απολογισμού, ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως του οικονομικού έτους 2018. (Εισηγητής: Δήμαρχος)

Τακτική συνεδρίαση και ώρα 16:00 με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2019. (Εισηγήτρια:κα Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος)
2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συμμετοχή του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα στον Σύνδεσμο με την επωνυμία ¨Σύνδεσμος Δήμων Π.Ε. Καρδίτσας (ΣΥ.ΔΗ.Π.Ε.Κ.)¨, με σκοπό την υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα ¨ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ¨, που αφορά στην ¨Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμό εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς¨, και έγκριση του Καταστατικού του Συνδέσμου. (Εισηγητής: κος Στεργιόπουλος Θωμάς, Πρόεδρος Δ.Σ.)
3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου : «Συντήρηση οστεοφυλακίου Καλυβίων Πεζούλας». (Εισηγητής: κος Τσιαμαντάς Στέφανος, Αντιδήμαρχος)
4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών έτους 2020. (Εισηγητής: κος Στεργιόπουλος Θωμάς, Πρόεδρος Δ.Σ.)
5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης-επισκευής οχημάτων του Δήμου για το έτος 2020. (Εισηγητής: κος Στεργιόπουλος Θωμάς, Πρόεδρος Δ.Σ.)
6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συγκρότηση των παρακάτω επιτροπών για το έτος 2020: α) Παραλαβής μικρών έργων ή εργασιών συντήρησης μέχρι του ποσού 5.869,40 € χωρίς Φ.Π.Α. β) Παραλαβής έργων από 5869,41 € και πάνω χωρίς Φ.Π.Α. (Εισηγητής: κος Στεργιόπουλος Θωμάς, Πρόεδρος Δ.Σ.)
7. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον ορισμό Δημοτικού Συμβούλου και του αναπληρωτή του για τα Μητρώα Αρρένων 2019. (Εισηγητής: κος Στεργιόπουλος Θωμάς, Πρόεδρος Δ.Σ.)
8. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον ορισμό δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων και ενός (1) φορολογούμενου δημότη και του αναπληρωτή του για τη συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών για το έτος 2020. (Εισηγητής: κος Στεργιόπουλος Θωμάς, Πρόεδρος Δ.Σ.)
9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με σύσταση επιτροπής για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών κληρώσεων ανάδειξης μελών επιτροπών των διαγωνισμών για το έτος 2020. (Εισηγητής: κος Στεργιόπουλος Θωμάς, Πρόεδρος Δ.Σ.)
10. Συζήτηση και λήψη απόφασης για συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της υπηρεσίας «Αποχιονισμός οδών - κοινόχρηστων χώρων Δήμου Λίμνης Πλαστήρα» για το έτος 2020. (Εισηγητής: κος Στεργιόπουλος Θωμάς, Πρόεδρος Δ.Σ.)
11. Συζήτηση και λήψη απόφασης για ανάκληση της 229/2019 απόφασης του Δ.Σ. σχετικά με έγκριση των 8/2019 και 10/2019 αποφάσεων του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Λίμνης Πλαστήρα «επιΝΟΗΣΗ» (Εισηγητής: κ. Μπουραζάς Πέτρος, Δημοτικός Σύμβουλος)
12. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση και απόδοση πίστωσης για την επιχορήγηση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης "επιΝΟΗΣΗ". (Εισηγητής: κ. Μπουραζάς Πέτρος, Δημοτικός Σύμβουλος)
13. Συζήτηση και λήψη απόφασηςγια την αποδοχή και απόδοση πίστωσης στη Σχολική Επιτροπή του Δήμουα) ποσού 4.830,00 € της Δ' κατανομής έτους 2019 και β) ποσού 2.415,00 € συμπληρωματικής κατανομής για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων. (Εισηγήτρια: κα Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος)
14. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παράταση των συμβάσεων για την προμήθεια καυσίμων κίνησης και θέρμανσης έτους 2019 (Εισηγήτρια: κα Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος)
15. Συζήτηση και λήψη απόφασης για μεταφορά υπολοίπου λήμματος Τ. Κ. Φυλακτής. (Εισηγητής: κος Τσιαμαντάς Στέφανος, Αντιδήμαρχος)
16. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση του κ. Ζέρβα Χαράλαμπου του Αποστόλου για μείωση μισθώματος του ακινήτου «Αναψυκτήριο» στην Πλαζ Λαμπερού. (Εισηγήτρια: κα Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος)
17. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα της κ. Κουνατίδου Μαρίας για μείωση μισθώματος δημοτικού ακινήτου "Καφετέρια" στην Τ.Κ. Μεσενικόλα. (Εισηγήτρια: κα Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος)
18. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της 13/2019 γνωμοδότησης του Τοπικού Συμβουλίου Πεζούλας αναφορικά με κοπή δέντρων στον οικισμό ‘Νεράιδα’. (Εισηγητής: κος Παΐσης Δημήτριος, Αντιδήμαρχος)
19. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα της εταιρίας με την επωνυμία "Νεβρόπολις Α.Ε." για εξωραϊσμό δημοτικού χώρου. (Εισηγήτρια: κα Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος)

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

Στεργιόπουλος Θωμάς

e-max.it: your social media marketing partner

synetairistiki baner1

ix7

mbgif2

 

  

!-- Go to www.addthis.com/dashboard to customize your tools -->