ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Typography

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μουζακίου με τηλεδιάσκεψη στις 27 Ιουλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί σύστασης επιτροπής τουρισμού
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Στάθης Θεοφάνης

2.

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την πρόσκληση για διάθεση θέσεων μαθητείας στο Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑΛ για την περίοδο 2021-2022, στο Δήμο Μουζακίου  
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Στάθης Θεοφάνης

3.

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2021, σύμφωνα με το άρθρο 6 της Π.Ν.Π. 22.08.2020 (ΦΕΚ 161/τ.Α/2020)
Εισηγητής: Δ/ντρια Διοικ.-Οικ.Υπηρεσιών κ.Ταμπάκου Μαρία

4.

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2021
Εισηγητής: Δ/ντρια Διοικ.-Οικ.Υπηρεσιών κ.Ταμπάκου Μαρία

5.

Έγκριση έκθεσης εσόδων-εξόδων Β΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2021
Εισηγητής: Δ/ντρια Διοικ.-Οικ.Υπηρεσιών κ.Ταμπάκου Μαρία

6.

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί κατάπτωσης εγγυητικών επιστολών από μισθώματα αγροτεμαχίων
Εισηγητής: Δ/ντρια Διοικ.-Οικ.Υπηρεσιών κ.Ταμπάκου Μαρία

7.

Συζήτηση και λήψη απόφασης για παροχή γνωμοδότησης (απόψεις) επί της Εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού Σταθμού, ισχύος 40,00 MW, στη Τ.Κ. Λαζαρίνας Δήμου Μουζακίου
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Στάθης Θεοφάνης

8.

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον ορισμό συνεργείου για τον καθαρισμό τόσο του κτιρίου, όσο και του περιβάλλοντα χώρου του ακινήτου ιδιοκτησίας ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ "ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΑΘ. ΑΝΔΡΕΟΥ"  (Λεπτοκαρυά)
Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Καραμπέκου Μαρία

9.

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εκκίνησης της διαδικασίας ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών
Εισηγητής: Αντιδημάρχος κ. Πατσιαούρας Ιωάννης

e-max.it: your social media marketing partner

vasilakos sxoleia2

ix7

mbgif2

 

  

!-- Go to www.addthis.com/dashboard to customize your tools -->