ΑΡΘΡΑ
Typography

Με σαφή και κατηγορηματικό τρόπο, με επιχειρήματα και προτάσεις, ανέδειξε, από το Βήμα της Βουλής, η Βουλευτής Ασημίνα Σκόνδρα, την αναγκαιότητα στήριξης, ανασυγκρότησης και επέκτασης, του κτηνοτροφικού κλάδου.

Κατά την ομιλία της στο Νομοσχέδιο του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης, για τα μέτρα διευκόλυνσης, ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, ζήτησε επίσης την εκ νέου οριοθέτηση της ΖΟΕ στην περιοχή της Λίμνης Πλαστήρα.

Μεταξύ άλλων η κ. Σκόνδρα ανέφερε:  

«Εκλέγομαι στην Καρδίτσα, σε έναν κατ’ εξοχήν παραγωγικό νομό, που η αγροτο-κτηνοτροφία κυριαρχεί και σε αυτή, βασίζεται η τοπική οικονομία.

Μέσα από τον πρωτογενή τομέα, μπορεί να επέλθει ανάπτυξη, οικονομική ενδυνάμωση, άνοδος του βιοτικού επιπέδου και θέσεις εργασίας. Στην ύπαιθρο χώρα όμως, και σε αγροτικές περιοχές όπως η Καρδίτσα, που φθίνουν πληθυσμιακά, το να καταστεί ελκυστικός, αποδοτικός και προσοδοφόρος ο πρωτογενής τομέας, είναι κυρίαρχο και απολύτως αναγκαίο.

Μόνο έτσι, θα αντιστραφεί η παρούσα κατάσταση και οι νέοι θα αποκτήσουν κίνητρο και λόγο, να παραμείνουν στον τόπο τους και να προοδεύσουν.

Η κτηνοτροφία είναι μεγάλης οικονομικής σημασίας, τόσο για τους ίδιους που απασχολούνται, όσο και για την εθνική οικονομία. Μπορεί να παράξει μεγάλες ποσότητες προϊόντων, υψηλής διατροφικής αξίας. Να εξασφαλίσει ικανοποιητικό και σταθερό εισόδημα, σε μεγάλο αριθμό συμπολιτών μας. Η μεταποίηση και η εμπορία του κρέατος, του γάλακτος και άλλων παραγώγων, δημιουργεί μεγάλες προστιθέμενες αξίες.  Είναι πολύ βασικό, ότι αξιοποιεί ορεινές και μειονεκτικές εκτάσεις και δίνει ζωή, σε δύσκολες περιοχές, που κινδυνεύουν με ερημοποίηση.  Ο κτηνοτροφικός κλάδος συνάδει, με το κλίμα και τις φυσικές συνθήκες της χώρας μας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, ότι μέσω αυτού του κλάδου, εισρέουν στη χώρα, σημαντικά κονδύλια της Ε.Ε.

Βασικοί στόχοι, του νομοσχεδίου αυτού, είναι, η απλοποίηση της ίδρυσης και λειτουργίας, των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και η βελτίωση των διαδικασιών ελέγχων.

Προφανώς, οι ρυθμίσεις και βελτιώσεις, λύνουν πολλά, σοβαρά και χρόνια προβλήματα. Ανοικτά ζητήματα, αρκετά εκ των οποίων οξυμένα.

Τροποποιούνται και συμπληρώνονται οι ισχύουσες διατάξεις, σχετικά με τα πρόχειρα καταλύματα ζώων και τους λειτουργικούς χώρους των εγκαταστάσεων. Αλλαγές πάντα προς όφελος των κτηνοτρόφων μας. Εκείνων, που δεν ξέρουν τι πάει να πει αργία, Κυριακή, Χριστούγεννα ή Πάσχα. 365 μέρες τον χρόνο, και κάτω από όποιες συνθήκες, τα ζώα τους, τους χρειάζονται δίπλα τους.

Δίνεται για πρώτη φορά, η δυνατότητα να αποκτήσουν άδεια, οι πρόχειρες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, που έχουν κατασκευαστεί με πάνελ ή μπετόν, που δεν αφορά όμως τον δομικό σκελετό.

Μειώνεται στο μισό, η απαιτούμενη απόσταση των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, από χώρους που χρήζουν προστασίας, όπως δρόμοι, λίμνες και χωριά.

Απλοποιείται η διαδικασία, ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, δυναμικότητας μέχρι την κατηγορία Β. Δεν θα απαιτείται, βεβαίωση απαλλαγής από οικοδομική άδεια, ούτε και ειδική οικολογική αξιολόγηση, σε περιοχές του δικτύου Natura.

Δίνεται παράταση μέχρι τέλος του 2022, να διατηρηθούν υφιστάμενες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, εντός ή πλησίον κατοικημένων περιοχών.

Επίσης θα μπορούν να τροποποιήσουν τις άδειες αυτές, για τον εκσυγχρονισμό και την βελτίωση των συνθηκών υγιεινής, του ζωικού τους κεφαλαίου.

Οι 2 μήνες, που ισχύουν σήμερα για την κατεδάφιση αυθαίρετης κατασκευής, γίνονται 9. Μπορεί δε να γίνουν 12, εάν προσκομιστεί άδεια νομιμοποίησης, των αυθαίρετων κατασκευών.

Μειώνεται το πρόστιμο που επιβάλλεται, για την νομιμοποίηση των αυθαίρετων, από 20%, που ισχύει σήμερα, σε 5%.

Επανακαθορίζονται τα αρμόδια όργανα και ανατίθενται ανακριτικά καθήκοντα, σε συγκεκριμένη κατηγορία υπαλλήλων του ΥπΑΑΤ.

Παρατείνεται για δύο έτη η προθεσμία εκπόνησης, υποβολής και έγκρισης, των διαχειριστικών σχεδίων των βοσκήσιμων γαιών της χώρας.

Παρατείνεται, έως τέλος του έτους, η δυνατότητα στον ΕΛ.Γ.Α., να χορηγεί στους δικαιούχους, έως το 40% της εκτιμηθείσας αποζημίωσης, για ζημίες που προκλήθηκαν σε αγροτικές καλλιέργειες, από τον «Παγετό Άνοιξη 2021».Όπως και παράταση μέχρι τέλος Ιανουαρίου του 2022, δίνεται για την διεκπεραίωση των δηλώσεων ζημίας.

Θέτω ένα πρόβλημα, που ταλανίζει τους κτηνοτρόφους και όχι μόνο, κυρίως του Δήμου μου, της Λίμνης Πλαστήρα, και πηγάζει από την προβληματική οριοθέτηση της Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου της Λίμνης. Πρέπει να εξεταστεί και να οριοθετηθεί από την αρχή, με δίκαιο και σωστό τρόπο. Είναι ζωτικής σημασίας για την όποια δραστηριότητα στην περιοχή μας εκεί. 

Εύκολα γίνεται αντιληπτό, ειδικά για όσους εξ ημών γνωρίζουμε καλά, τα προβλήματα των κτηνοτροφών, ότι το παρόν νομοσχέδιο απαλλάσσει, από ταλαιπωρίες και διαμάχες, ανακουφίζει και δίνει ουσιαστικές λύσεις, στους  κτηνοτρόφους μας, που δραστηριοποιούνται με τον γνωστό, παραδοσιακό τρόπο.

Καταδεικνύεται η πολιτική βούληση της Κυβέρνησης, να διευκολύνει, να εκσυγχρονίσει και να μειώσει το κόστος παραγωγής, του κτηνοτροφικού πρωτογενή τομέα.

Θεωρώ, ότι θα ακολουθήσουν και άλλες τομές, που θα συντελέσουν στην βιώσιμη ανάπτυξη της κτηνοτροφίας μας.

Είμαι της άποψης, ότι η ελληνική κτηνοτροφία είναι ένας από τους πιο νευραλγικούς τομείς της παραγωγής. Σε μια ανταγωνιστική αγορά, οι κτηνοτρόφοι, που αποτελούν τον ισχυρότερο κρίκο στην αλυσίδα παραγωγής κρέατος και γάλακτος, απαιτείται να στηριχθούν και να εκσυγχρονιστούν.

Πρέπει να καταστεί κεντρικός στόχος, η αύξηση της κτηνοτροφικής εγχώριας παραγωγής, που σήμερα παρουσιάζει αρνητικό εμπορικό ισοζύγιο.

Να δημιουργήσουμε τις συνθήκες εκείνες, που με την παροχή κινήτρων, θα αλλάξουν την ηλικιακή σύνθεση των απασχολουμένων στον γεωργοκτηνοτροφικό τομέα. Να προστατεύσουμε και να διατηρήσουμε, τις αυτόχθονες φυλές αγροτικών ζώων και να ενισχύσουμε την εκτροφή, όλων των τύπων ζωικής παραγωγής, δίδοντας έμφαση στην αιγο-πρόβατο-τροφία. Κεντρικό στοίχημα να καταστεί, η δημιουργία κτηνοτροφικών επιχειρηματικών εκμεταλλεύσεων, μεγάλου μεγέθους.

Το κόστος παραγωγής, παρά τις μειώσεις της Κυβέρνησή μας σε ΦΠΑ, επιστροφή φόρου πετρελαίου κτλ, παραμένει υψηλό, δυσχεραίνοντας την βιωσιμότητα και τον ανταγωνισμό της κτηνοτροφίας. Βασική παράμετρος, που πιστεύω ότι θα πρέπει να ενισχυθεί, είναιη καθετοποίηση των εκμεταλλεύσεων, ως προς την παραγωγή ζωοτροφών.

Η Ν. Δ. παραδοσιακά, στηρίζει τον αγροτικό κόσμο, είτε πρόκειται για γεωργούς,είτε για κτηνοτρόφους, είτε για αλιείς και μελισσοκόμους. Σε αντίθεση με εσάς, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, που όταν κυβερνήσατε, προσπαθήσατε να εξοντώσετε, κάθε παραγωγικό κλάδο και τώρα ως αντιπολίτευση, καταψηφίζετε κάθε μέτρο στήριξης, για όλους τους πολίτες, και φυσικά, τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Ακόμη και τις  αποζημιώσεις για φυσικές καταστροφές. Σήμερα έχετε την ευκαιρία, να πρωτοτυπήσετε και να φανείτε χρήσιμοι, ψηφίζοντας το παρόν νομοσχέδιο».

e-max.it: your social media marketing partner

 

ix7

mbgif2

 

  

!-- Go to www.addthis.com/dashboard to customize your tools -->