ΔΡΑΣΕΙΣ
Typography

Βράβευση για τις περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες

Διεθνές συνέδριο με θέμα «Κυκλική οικονομία, μηδενική ρύπανση και βιοποικιλότητα – Σχέδιο δράσης και νέες στρατηγικές», πραγματοποιήθηκε από το ΚΕΑΝ, στο πλαίσιο της θεσμοθετημένης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Περιβάλλοντος - Πράσινης Εβδομάδας (EU GREEN WEEK 2022). Το συνέδριο οργανώθηκε στην Άρτα 20 Ιουνίου 2022 στον Δήμο «Νικολάου Σκουφά με την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Σκοπός του Συνεδρίου είναι η ανάδειξη των περιβαλλοντικών δράσεων στους τομείς κυκλικής οικονομίας, μηδενικής ρύπανσης και βιοποικιλότητας που υλοποιούν οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι εργασίες διεξήχθησαν υβριδικά, με φυσική παρουσία με την ψηφιακή συμμετοχή.

Προσκεκλημένος ήταν και ο δήμαρχος λίμνης Πλαστήρα ο οποίος μίλησε διαδικτυακά, με θέμα: «Περιβάλλον και Αποφάσεις:Από τη διαπίστωση στην πράξη - Ο ρόλος της Aυτοδιοίκησης». Ο κ. Νάνος αναφέρθηκε στην αναντιστοιχία πολιτικού λόγου και υλοποίησης έργων για το Περιβάλλον, καθώς και στο πρόβλημα της ασυνέχειας και αποσπασματικής περιβαλλοντικής πολιτικής στην Αυτοδιοίκηση. Ανέδειξε προβλήματα που απασχολούν το Φυσικό και Ανθρωπογενές Περιβάλλον, καθώς και το ρόλο και τις ευθύνες της Αυτοδιοίκησης. Επίσης πρότεινε νέες  «Ευφυείς πολιτικές για το Περιβάλλον, μέσα από ένα νέο θεσμικό πλαίσιο,με αξιολόγηση πολιτικών για το Περιβάλλον / αποτελεσμάτων των ενεργειών για κάθε Δήμο. Επίσης για την εξεύρεση πόρων πρότεινε την θέσπιση «Περιβαλλοντικού τέλους», καθώς και τον δημόσιο «περιβαλλοντικό απολογισμό» ώστε να προκύπτει σε ποιο βαθμό ο Δήμος αξιοποιεί ορθά ή με εσφαλμένο τρόπο τις ευκαιρίες. Πρότεινε την θέσπιση κινήτρων / αντικινήτρων για σταθερή πολιτική τοπικής περιβαλλοντικής πολιτικής και σύνδεση με την χρηματοδότηση των Δήμων, αλλά και την δημιουργία ενός «Πράσινου Μητρώου» με εγγραφή των Δήμων.

Επίσης πρότεινε τον διπλασιασμό πόρων στο «ΠΡΑΣΙΝΟ Ταμείο», την υποχρεωτική συμμετοχή των Δήμων κατά 25% με ίδιους πόρους στα προς ένταξη έργα. Ζήτησε την απλούστευση των γραφειοκρατικών διαδικασιών για έργα με σημαντικό Περιβαλλοντικό αποτύπωμα, με υποχρέωση των Κρατικών Υπηρεσιών να εγκρίνουν μέσα σε 4 μήνες τα έργα. Ο δήμαρχος έθεσε το θέμα της ανάδειξης μιας άλλης Περιβαλλοντικής Συνείδησης, μέσα από την αλλαγή της Εκπαίδευσης, την βιωματική μάθηση και εμπειρία, την σύνδεση με τα Γράμματα και τον Πολιτισμό, την χρήση νέων τεχνολογιών, κ.α.

Τέλος, ο κ. Νάνος, αναφέρθηκε συνοπτικά στις ετήσιες δράσεις που ο Δήμος Λίμνης Πλαστήρα υλοποιεί, με προτεραιότητα τον Άνθρωπο, την προστασία του Περιβάλλοντος, τις ΑΠΕ, την μείωση κατανάλωσης ενέργειας, κα. Ο Δήμος Λίμνης Πλαστήρα βραβεύτηκε από το συνέδριο για τις περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες και την σταθερή πολιτική.

e-max.it: your social media marketing partner

 

ix7

mbgif2

pilatos mesa

ThessalyExpo 300x250

cactus1

vivliopoleio v

  bronx delivey1

 

 

 

!-- Go to www.addthis.com/dashboard to customize your tools -->